Geachte Omwonende

Op zaterdag 2 september wordt, in navolging op de vorige drie edities van de VSV Seppe/Breda Airshow in 2010, 2012 en 2015, de VSV Breda Airshow georganiseerd. Dit fantastische evenement is ook deze keer weer een samenwerkingsverband tussen de VSV ‘Leonardo da Vinci’, de studievereniging van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft, en Breda International Airport De organisatie voor de nieuwe vliegshow op 2 september is alweer in volle gang! Graag zouden wij u op de hoogte willen houden van de vorderingen omtrent de organisatie van deze mooie dag.

Verkeersmaatregelen

In verband met het evenement zullen op zaterdag 2 september 2017 enkele verkeersmaatregelen worden uitgevoerd.

Weg afzettingen

Er zullen verschillende wegen en afritten worden afgezet om de calamiteitenroute vrij te houden:

Wegen afgesloten Uitzonderingen* Bereikbaar
Toe en afrit 21 ‘Rucphen’  van A58
Viaduct over A58, Rucphenseweg tussen rotonde Pastoor van Breugelstraat tot kruising Rijksweg-Zuid fietsers – Galerie Beeldenstorm
– Tankstation Maple Farm
Rucphenseweg vanaf afslag Gastelsebaan

Roosendaalsebaan tussen rotonde Rucphenseweg en Gastelsebaan

fietsers – Galerie Beeldenstorm
– Tankstation Maple Farm
Rijksweg-Zuid tussen de Rucphenseweg en Roosendaalseweg/Bremstraat – Galerie Beeldenstorm
Roosendaalseweg tussen Rijksweg-Zuid en de
Bremstraat
– Tankstation Maple Farm
– Museum ’t Oude Platteland
Achterhoeksestraat ( ten noorden van de Bernardstraat)-
Achterhoeksestraat (ten oost van de Rucphenseweg)
Oude Antwerpsepostbaan en Hoenderparkdreef tussen Pagnevaartdreef en Pastoor van Breugelstraat

Verkeersregelaars

*De omwonende zijn standaard inbegrepen bij de uitzonderingen van de wegversperringen. Echter hebben zij hier wel een ontheffingskaart voor nodig. (Zie volgende sectie)

Ontheffing omwonenden

Mocht u onverhoopt benadeelt zijn door deze weg afzettingen, uw huis ligt bijvoorbeeld net in de afgesloten zone, dan is er een mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen. Met deze ontheffing krijgt u met uw voertuig toegang tot de afgesloten weg, zodat u uw voertuig gemakkelijk thuis kunt parkeren.

Om deze ontheffing aan te vragen mailt u naar info@vliegshow.com!
Gaarne uw Naam, Adres, reden tot ontheffing en aantal voertuigen voor ontheffing vermelden.

Ondanks de wegafzetting, hopen wij dat u ook dit jaar weer kunt genieten van een spectaculaire vliegshow.