Bert Pauli (Gedeputeerde Staten Noord-Brabant

Bert Pauli is gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant voor economie en internationalisering. Hij zet zich in voor meer bedrijvigheid en werkgelegenheid, onder andere door innovatie te bevorderen in kansrijke sectoren. De maintenance-sector in Brabant heeft, mede dankzij zijn ervaring met vliegtuigonderhoud, veel mogelijkheden voor verdere groei. De provincie stimuleert de sector daarom samen te werken met de hightechbedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. De sector kan zo sneller de laatste technologie toepassen en nieuwe verdienmodellen ontwikkelen.