Kolonel Elanor Boekholt-O’Sullivan (Koninklijke Luchtmacht) – Innovatiecentrum AIR

‘We leven in turbulente tijden en de luchtmacht is continu in beweging. Nieuwe wapensystemen, nieuwe taken, uitzendingen, krimpende budgetten en een steeds kleinere organisatie dwingen ons om onophoudelijk te veranderen. Ook de wereld om ons heen is in beroering als gevolg van technologische, economische, ecologische, maatschappelijke en andere ontwikkelingen, die zich in steeds hoger tempo lijken te voltrekken. Om in de toekomst effectief, relevant en betaalbaar te blijven zal de luchtmacht zich continue aan deze ontwikkelingen moeten aanpassen, op proactieve in plaats van een reactieve wijze. Door het tempo van de veranderingen zijn traditionele processen en werkwijzen van de CLSK-organisatie – en die van Defensie – daarvoor niet langer toereikend. Alleen door innovatieve ideeën, creatieve oplossingen en nieuwe manieren van denken en doen, zullen we in staat zijn om de ontwikkelingen bij te houden en – beter nog – daarop vooruit te lopen en zo invloed te krijgen op onze toekomst.

Het is daarbij niet genoeg om het belang van innovatie te benadrukken. We moeten het ook gaan doen. Een belangrijk onderdeel daarvan is AIR (Ambitie, Innovatie, Resultaat) als innovatieplatform binnen de Koninklijke Luchtmacht. Het doel van AIR is om het innovatieve vermogen van de organisatie als geheel te vergroten’. (bron: Masterplan CLSK3.0)

Wat doet AIR?
Innovatiecentrum AIR is binnen de Luchtmacht actief op twee verschillende innovatiesporen: radicale innovatie en incrementele innovatie. Op het radicale spoor is de luchtmachtleiding, samen met AIR, actief op zoek naar disruptieve innovaties die het CLSK op de langere termijn aanzienlijk gaan beïnvloeden. De opkomst van Big Data is hier een concreet voorbeeld van.

Langs het incrementele spoor verkent AIR, luchtmachtbreed, incrementele innovaties die de Luchtmacht binnen afzienbare tijd, 6 maanden tot ongeveer twee jaar, flink vooruit kunnen helpen. Een belangrijk verschil met het radicale spoor is dat het incrementele spoor gebruik maakt van de relevante kennis, ervaring en inzichten van grote groepen luchtmachters. Incrementele innovatie wordt, als het ware, gecrowdsourcet binnen de Luchtmacht. Binnen dit spoor wordt ook de pioniersgeest van de luchtmachters aangesproken. Denken, durven en doen!

 

Breda, 16 december 2014, Officiële Opening van het Innovatiecentrum van het CLSK. Foto: Kolonel Elanor Boekholt-O'Sullivan (Hoofd AIR)

Breda, 16 december 2014,
Officiële Opening van het Innovatiecentrum van het CLSK.
Foto: Kolonel Elanor Boekholt-O’Sullivan (Hoofd AIR)