Richard Ruiterkamp (Ampyx Power)

Met zijn oprichting van ‘Ampyx Power’ heeft Richard Ruiterkamp de focus volledig liggen op het duurzaam inzetten van drones. Zijn onderneming houdt zich bezig met een vorm van windenergie die de huidige windmolenparken tot verleden tijd moet zien te brengen. Waar drones vaak in verband worden gebracht met privacy schendingen en gebrekkige wetgeving, zal Richard in zijn verhaal juist de mogelijkheden benadrukken van het gebruiken van drones, en waar hierbij kansen liggen voor andere sectoren.